person putting film to camera

Prečo sa vraciame naspäť k filmu?

V posledných rokoch došlo k výraznému oživeniu filmovej fotografie. Opäť berieme do rúk analógové fotoaparáty a znovu objavujeme umenie filmu. Prečo sa však tento trend objavil a prečo na ňom záleží?Odpoveď spočíva v jedinečných kvalitách, ktoré ponúka film v porovnaní s digitálnou fotografiou. Film má výrazný vzhľad a dojem, s teplom a mäkkosťou, ktorú pixely nedokážu napodobniť. Vyžaduje si to aj iný prístup k fotografovaniu, ktorý vás núti spomaliť a premýšľať o každom zábere skôr, ako ho urobíte.

Tento návrat k filmu je reakciou na digitálnu éru, kde je všetko okamžité. S filmom si musíme počkať na výsledky, vďaka čomu je každá fotografia ako vzácny moment zachytený v čase.

Filmová fotografia tiež ponúka úroveň kreativity, ktorá môže byť potlačená technológiou. Digitálne fotoaparáty majú toľko funkcií a možností, že je ľahké sa ponoriť do detailov. S filmom sa obmedzujete len na základy – clonu, rýchlosť uzávierky a ISO – čo nám umožňuje sa viac sústrediť na umeleckú časť fotografie.

Ďalším aspektom oživenia filmovej fotografie je komunita, ktorá sa okolo nej vytvorila. Filmoví fotografi a fotografky sme nadšení pre svoje remeslo a chceme sa podeliť o svoje znalosti a skúsenosti. Sme komunita, ktorá sa navzájom spája prostredníctvom blogov, sociálnych sietí a workshopov.

V konečnom dôsledku je obnova filmovej fotografie dôležitá, pretože prináša späť kúzlo a umenie zachytiť okamihy v čase. Je to pripomienka, že niekedy môžu byť tie najjednoduchšie veci v živote tie najvýznamnejšie.

Späť na blog

Najpredávanejšie filmy

1 z 5